An interpretative phenomenological analysis exploring the influence of professional identity on medical doctors’ perceived wellbeing

Szulik, Magda and Cachia, Moira ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4470-1701 (2021) An interpretative phenomenological analysis exploring the influence of professional identity on medical doctors’ perceived wellbeing. Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry and Clinical Psychology), 21 (4). pp. 251-256. ISSN 1644-6313

[thumbnail of An interpretative phenomenologiacl analysis exploring the influence of professional identity on medical doctors' perceived wellbeing Szulik Cachia 2021 PUBLISHED ARTICLE.pdf]
Preview
PDF
An interpretative phenomenologiacl analysis exploring the influence of professional identity on medical doctors' perceived wellbeing Szulik Cachia 2021 PUBLISHED ARTICLE.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (138kB) | Preview
[thumbnail of Szulik_and_Cachia._2022_An_Interpretative_phenomenological_analysis_exploring_the_influence_of_professional_identity_on_medical_doctors’_perceived_wellbeing.pdf]
Preview
PDF
Szulik_and_Cachia._2022_An_Interpretative_phenomenological_analysis_exploring_the_influence_of_professional_identity_on_medical_doctors’_perceived_wellbeing.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (166kB) | Preview
[thumbnail of Figure 1]
Preview
PDF (Figure 1)
Figure 1.pdf - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (89kB) | Preview
[thumbnail of Table 1]
Preview
PDF (Table 1)
Table 1.pdf - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (75kB) | Preview
[thumbnail of Table 2]
Preview
PDF (Table 2)
Table 2.pdf - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (105kB) | Preview

Abstract

Aim: This qualitative paper aims to develop an understanding of how professional identity influences doctors’ perceived wellbeing. Material and method: A qualitative approach using an interpretative phenomenological analysis (Smith and Osborn, 2015) was implemented to examine the experience of six tenured physicians. Semi-structured interviews with open-ended questions allowed for in-depth investigation of the ways the interviewees make sense of their experiences and feelings, and the meaning they assign to the concept of their professional identity. Results: Three superordinate theme clusters representing professional identity, personal identity, and sensemaking processes were identified from the data. The professional identity theme focused on data about doctors’ characteristics such as benevolence and a sense of commitment. The personal identity theme distinguished different ways the participants thought and felt about themselves. The sensemaking theme, however, referred to the experience by the professionals’ cognitive processing and cognitive dissonance. The results suggest that professional identity had a substantial influence on physicians’ perceived wellbeing. Conclusion: This research offers theoretical implications for approaching the study of physicians’ professional identity, and practical implications which may imply that the development of professional identity can be of significant value for doctors’ positive wellbeing. However, some dimensions of physicians’ identity, such as commitment or self-concept, may contribute to a resultant negative affect. These considerations should be taken into account in future medical students’ education programmes.

Cel: Celem niniejszej pracy jest zrozumienie, w jaki sposób tożsamość zawodowa wpływa na samopoczucie lekarzy. Materiał i metoda: Podejście jakościowe wykorzystujące interpretacyjną analizę fenomenologiczną (Smith i Osborn, 2015) zostało zastosowane w celu przeanalizowania doświadczeń sześciu lekarzy z długim stażem pracy. Częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione pozwoliły na dogłębne zbadanie, w jaki sposób respondenci rozumieją swoje doświadczenia i uczucia oraz jakie znaczenie przypisują koncepcji swojej tożsamości zawodowej. Wyniki: Na podstawie danych zidentyfikowano trzy tematy nadrzędne, reprezentujące tożsamość zawodową, tożsamość osobistą i procesy tworzenia sensu. Temat tożsamości zawodowej koncentrował się wokół danych dotyczących cech lekarzy, takich jak życzliwość i poczucie zaangażowania. Temat tożsamości osobistej wyróżniał różne sposoby, w jakie uczestnicy myśleli i oceniali siebie. Wątek tworzenia sensu nawiązywał do doświadczenia związanego z przetwarzaniem poznawczym i dysonansem poznawczym lekarzy. Wyniki sugerują, że tożsamość zawodowa miała istotny wpływ na postrzegane samopoczucie lekarzy. Wnioski: Niniejsze badanie ma zarówno implikacje teoretyczne – ważne dla badania tożsamości zawodowej lekarzy – jak i praktyczne – jego rezultaty sugerują, że rozwój tożsamości zawodowej może pozytywnie oddziaływać na samopoczucie lekarzy. Jednak niektóre wymiary tożsamości lekarzy, takie jak zaangażowanie czy samoocena, mogą negatywnie wpływać na ich samopoczucie. Aspekty te należy uwzględnić w przyszłych programach kształcenia studentów medycyny.

Item Type: Article
Identifier: 10.15557/PiPK.2021.0028
Additional Information: © Medical Communications Sp. z o.o. (Original title: Interpretacyjna analiza fenomenologiczna badająca wpływ tożsamości zawodowej na odczuwane samopoczucie lekarzy)
Keywords: doctors, professional identity, wellbeing, qualitative research, interpretative phenomenological analysis, lekarze, tożsamość zawodowa, samopoczucie, badania jakościowe, interpretacyjna analiza fenomenologiczna
Subjects: Psychology
Related URLs:
Depositing User: Moira Cachia
Date Deposited: 14 Jan 2022 10:52
Last Modified: 03 Mar 2022 13:31
URI: https://repository.uwl.ac.uk/id/eprint/8574

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item

Menu